برگزیدگان پنجمین جشنواره ملی خانه دوست معرفی شدند

داوری هفده هزار عکس رسیده به پنجمین جشنواره ملی خانه دوست انجام شد و برگزیدگان این دوره از جشنواره مشخص شدند.


  پایان مهلت ارسال اثر

مهلت ارسال اثر به پنجمين جشنواره ملى عكس خانه دوست ٩٦ به اتمام رسید.


  به 10000 رسيديم!

به ١٠/٠٠٠عكس رسيديم! عكس هاى ارسالى در بخش موبايلى اين دوره از جشنواره، همين لحظه از مرز " ده هزار عكس " گذشت.


  عکس منتخب صفحه اینستاگرام خانه دوست

عکس منتخب صفحه اینستاگرام خانه دوست به انتخاب دبیر صفحه | عکاس: سيدعلى حسينيان نسب


  عکس منتخب صفحه اینستاگرام خانه دوست

عکس منتخب صفحه اینستاگرام خانه دوست به انتخاب دبیر صفحه | عکاس: مهلا عربی‌خوان


 
 

اولین جشنواره

دومین جشنواره

سومین جشنواره

چهارمین جشنواره
 
 کتب در چهار دوره جشنواره خانه دوست 
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به جشنواره سراسری عکس خانه دوست است.