پایان مهلت ارسال اثر

مهلت ارسال اثر به پنجمين جشنواره ملى عكس خانه دوست ٩٦ به اتمام رسید.


  به 10000 رسيديم!

به ١٠/٠٠٠عكس رسيديم! عكس هاى ارسالى در بخش موبايلى اين دوره از جشنواره، همين لحظه از مرز " ده هزار عكس " گذشت.


  عکس منتخب صفحه اینستاگرام خانه دوست

عکس منتخب صفحه اینستاگرام خانه دوست به انتخاب دبیر صفحه | عکاس: سيدعلى حسينيان نسب


  عکس منتخب صفحه اینستاگرام خانه دوست

عکس منتخب صفحه اینستاگرام خانه دوست به انتخاب دبیر صفحه | عکاس: مهلا عربی‌خوان


  به 9000 رسيديم!

به ٩٠٠٠ عكس رسيديم! عكس هاى ارسالى در بخش موبايلى اين دوره از جشنواره، همين لحظه از مرز نه هزار عكس گذشت.


 
 

اولین جشنواره

دومین جشنواره

سومین جشنواره

چهارمین جشنواره
 
 کتب در چهار دوره جشنواره خانه دوست 
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به جشنواره سراسری عکس خانه دوست است.