عوامل اجرایی هفتمین جشنواره سراسری عکس خانه دوست

محمدعلی چمی گو

      دبیر جشنواره

 مدیرعامل مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی


 

اولین جشنواره

دومین جشنواره

سومین جشنواره

چهارمین جشنواره

پنجمین جشنواره

ششمین جشنواره
 کتب در شش دوره جشنواره خانه دوست 
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به جشنواره سراسری عکس خانه دوست است.