به 10000 رسيديم!

تاريخ : ۱۳۹۶/۷/۲۸
به ١٠/٠٠٠عكس رسيديم! عكس هاى ارسالى در بخش موبايلى اين دوره از جشنواره، همين لحظه از مرز " ده هزار عكس " گذشت.
قدردان توجه و مشاركت تك تك شما هستيم.
مهلت ارسال اثر فقط تا يك ساعت ديگر باقى است و اين زمان تمديد نخواهد شد. اين آمار فقط مخصوص بخش موبايلى است، در بخش حرفه اى - در سايت جشنواره - نيز بيش از ٦٠٠٠ عكس به دست ما رسيده است. با لمس هشتگ ذيل، ميتوانيد از ده هزار عكس رسيده تاكنون، ديدن بفرماييد
#5aqaks96 
 

اولین جشنواره

دومین جشنواره

سومین جشنواره

چهارمین جشنواره
 
 کتب در چهار دوره جشنواره خانه دوست 
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به جشنواره سراسری عکس خانه دوست است.