چهارمین کارگاه عکاسی جشنواره سراسری خانه دوست

تاريخ : ۱۳۹۷/۸/۳۰
 چهارمین کارگاه عکاسی جشنواره سراسری خانه دوست با حضور دکتر امیرعلی جوادیان در شهر بندرعباس برگزار خواهد شد.
در این کارگاه استاد جوادیان از دیدگاه آیین و نیایش به رابطه انسان و هنر خواهند پرداخت.
پنج شنبه یک آذر 
ساعت ۹ صبح 

اولین جشنواره

دومین جشنواره

سومین جشنواره

چهارمین جشنواره

پنجمین جشنواره

ششمین جشنواره
 کتب در شش دوره جشنواره خانه دوست 
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به جشنواره سراسری عکس خانه دوست است.