اخبار

  عکس منتخب صفحه اینستاگرام خانه دوست

عکس منتخب صفحه اینستاگرام خانه دوست به انتخاب دبیر صفحه | عکاس: محمد‌حسین صفایی

۱۳۹۶/۶/۲۵  : تاريخ

  عکس منتخب صفحه اینستاگرام خانه دوست

عکس منتخب صفحه اینستاگرام خانه دوست به انتخاب دبیر صفحه | عکاس: حسین الماسی

۱۳۹۶/۶/۲۲  : تاريخ

  عکس منتخب صفحه اینستاگرام خانه دوست

عکس منتخب صفحه اینستاگرام خانه دوست به انتخاب دبیر صفحه | عکاس: حمید‌رضا وطن‌دوست

۱۳۹۶/۶/۱۵  : تاريخ

  عکس منتخب صفحه اینستاگرام خانه دوست

عکس منتخب صفحه اینستاگرام خانه دوست به انتخاب دبیر صفحه | عکاس: مهران مافی‌بردبار

۱۳۹۶/۶/۱۴  : تاريخ

  عکس منتخب صفحه اینستاگرام خانه دوست

عکس منتخب صفحه اینستاگرام خانه دوست به انتخاب دبیر صفحه | عکاس: وحید قاسمی

۱۳۹۶/۶/۵  : تاريخ

  عکس منتخب صفحه اینستاگرام خانه دوست

عکس منتخب صفحه اینستاگرام خانه دوست به انتخاب دبیر صفحه | عکاس: سلیمان گلی

۱۳۹۶/۶/۵  : تاريخ

  به ١٠٠٠ رسيديم!

در فاصله يك ماه پس از آغاز به كار رسمى پنجمين جشنواره ملى خانه دوست، عكس هاى ارسالى بخش موبايلى اين دوره، هم اينك از مرز ١٠٠٠ عكس گذشت.

۱۳۹۶/۶/۲  : تاريخ

  نتیجه بررسی رزومه‌های متقاضیان شرکت در اردوی کشوری اعلام شد

نتیجه بررسی رزومه‌های متقاضیان شرکت در اردوی کشوری پنجمین جشنواره ملی خانه دوست، از طریق فراخوان عمومی صورت گرفته بود به شرح ذیل اعلام می‌گردد.

۱۳۹۶/۶/۱  : تاريخ

  عکس منتخب صفحه اینستاگرام خانه دوست

عکس منتخب صفحه اینستاگرام خانه دوست به انتخاب دبیر صفحه | عکاس: مهران مافی‌بردبار

۱۳۹۶/۵/۲۸  : تاريخ

  عکس منتخب صفحه اینستاگرام خانه دوست

عکس منتخب صفحه اینستاگرام خانه دوست به انتخاب دبیر صفحه | عکاس: حميد رضا وطن دوست

۱۳۹۶/۵/۲۷  : تاريخ
 
 

اولین جشنواره

دومین جشنواره

سومین جشنواره

چهارمین جشنواره
 
 کتب در چهار دوره جشنواره خانه دوست 
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به جشنواره سراسری عکس خانه دوست است.